Udlejning

 

Ved reservation:

Lejlighederne vil være klar fra kl. 14 og check ud senest kl 11. Ønsker man ændrede tider skal dette reserveres forud, og forvente en mer pris på kr. 100,- per person.

Parkering er gratis.

Wi-Fi er gratis.

Annullering af ophold skal ske senest to dage før inden kl. 12:00 (12 am.) Ellers vil man blive pålagt 50% af opholdets pris.
 

Nærområde:

Med den ganske unikke beliggenhed i Nordsjælland kun 20 m fra vandkanten og skov. Kan det næste ikke blive nemmer for unge familier eller strandgæster. Tag din kaffekop med på stranden og lad børnene bade på den børne venlige strand. Har man mod på at hoppe fra badebroen eller tag det trin for trin ned af trappen. I sommerperioden bliver der fast monteret en lille tømmerflåde, til stor jubel for de vandglade børn. Skal skoven prøves, spænd løbeskoene på og løb de guidede ruter på 1,5 km og 5 km og slut af på det udendørs fitness område. Brede stier gør det nemt at komme omkring med barnevogn eller på cykel. Gå en tur til Espergærde ad skoven og gå forbi den smukke Egebæksvang kirke eller op til de to små skovsøer.

10 min gå afstand til Snekkersten Station og havn (800 m) samt indkøb, restaurant og isbod i sommerperioden (300 m).

Helsingør ligger 5 km yderlig nord fra lejlighederne hvor der også er mulighed for at tag et smut med færgen til Sverige. Med kun 38 km til København, kan du komme direkte til og fra med tog til Kastrup lufthavn, København og Hillerød fra Snekkersten Station. Bussen til Lyngby stopper lige uden for døren.

Lyngby kan byde på Mølleåen hvor der kan lejes kano og kanalrundfarten der tager dig med rundt på Lyngby sø, Bagsværd sø og Furesøen. Hvis du er til shopping kan Lyngby Storcenter og Magasin udfylde nogle timer, samt gode spisesteder som Meyers og Mette Blomsterberg.

Du kan finde mange spændende seværdigheder i nærområdet, se nogle af de mest populære her:

Kronborg Slot
Fredensborg Slot
Frederiksborg Slot
Marienlyst Slot
Louisiana
Helsingør by
Karen Blixen Museet
Danmarks tekniske museum
Experimentarium
Museet for Søfart

Cykeludlejning er muligt ved Snekkersten Station. http://www.helsingor-cykeludlejning.dk/

Taxi Nord +45 48 48 48 48.
 

København:

Tag toget fra Snekkersten Station direkte til København på 45 min og oplev:

 • Danmarks Akvarium (Den Blå Planet)
 • Den lille Havfrue
 • Amalienborg slot
 • Rosenborg slot (se Dronningens kronjuvelerne/Crown jewels)
 • Rundetårn
 • Nyhavn

 

Historie om lejlighederne:

Skotteruphus

http://byforening.dk/images/stories/skotterruphus/skotteruphus.jpg

Ejendommen "Skotteruphus" er opført i 1907 af bygherre grosserer Andreas Rudolf Petersen.

Ejendommens korrekte navn er Skotteruphus som ligger majestætisk på Strandvejen syd for Stejlepladsen i Skotterup med en stor parklignende have. Ejendommen består af flere bygninger og murværk, der binder anlægget sammen. Det er dog især de 2 største bygninger der dominerer, hvor det mindste ud mod vejen er opført i bindingsværk og hvidpudsede tegl. Det største - hovedhuset - har hvide facader og et stejlt, afvalmet tag belagt med røde tegl og 2 symmetrisk placerede skorstene. Hovedbygningen ligger skråt i forhold til Strandvejen, hvilket giver et ekstra og charmerende særpræg.

I 1954 købte Elly Margrethe Jensen ejendommen. Hun havde allerede 2 år tidligere i 1952 havde købt bygningen overfor på landsiden af Strandvejen, som nu fungerer som Beredskabsstyrelsens kursusejendom. Bygningen på landsiden (nu total ombygget og udvidet) er oprindelig opført til bolig og pensionat for en svensk håndskomager, Frands August Forsberg, der købte arealet i 1897. Forsberg drev stedet som pensionat under navnet "Ørenæs" frem til 2. verdenskrig, hvor besættelsesmagten beslaglagde bygningerne.

I årende efter 1954 blev ejendommen på landsiden ombygget til hotel og navnet ændredes da til "Hotel Mirasol", da man frygtede at navnet "Ørenæs" ikke kunne udtales af udlændinge. "Mirasol" er spansk og betyder i øvrigt solsikke. Samtidig indlemmedes "Skotteruphus" på vandsiden i hotelkomplekset og blev dermed i de følgende tre år en del af det samlede hotelkompleks "Mirasol".

Da "Civilforsvarets Højskole" blev indrettet i det tidligere hotel i 1957 skete det under navnet "Civilforsvarets Højskole"  og ikke Mirasol. Skolens primære opgave var at uddanne ledere fra landets civilforsvar. Årsagen til, at skolen ikke kunne ligge i København var, at man ville sikre sig, at hovedstadens fristelser ikke skulle virke for dragende på kursisterne.
I 1988 ændredes navnet på højskolen til "Beredskabsstyrelsens Højskole"

http://www.tikobkommune.dk/skotterup-by.html

 

English Rental

For reservation:

Apartments will be ready at 2 P.M. with check out at 11 A.M. If you want other times, please notify beforehand and expect a more cost of kr. 100,- per person.

Parking is free.

Wi-Fi is free.

Cancellation of stay must happen at least two days before, and before 12 A.M, otherwise you will be subject for 50% of the stays price.
 

Region of origin.

With the unique location in North-Zealand, just 20 meters from either the water’s edge or the forest makes it hard to get a better experience for young families or beach guests. Bring your coffee cup to the beach and let the children play at the child friendly beach. There is a jetty to jump off for the wild or steps if you want to take it more carefully. During the summer months, a small raft will be tied to the jetty, great fun for the water-loving children. If you want to try the forest, tie on your running shoes, run the marked routes of 1.5 km and 5 km, and end up on at the outdoors fitness area. The wide trails make it easy to walk with strollers or get a long by bike. Go for a walk to Espergærde through the forest, or walk by the beautiful Egebæksvang Church or up to the small forest lakes.

There is a 10-minute walk to Snekkersten Station and the harbor (800m). Shopping, restaurant and an Ice Cream Stand in summer months, open in summer months, is located 300 m away.

Helsingør is locate 5 km to the north from the apartments, where it is also possible to take the ferry to Sweden. Copenhagen is only 38 km away. There are trains straight to Kastrup Airport, Copenhagen, Hillerød and Helsingør from Snekkersten Station. The bus to Lyngby stops right in front of the apartment doors.

In Lyngby, you can visit Mølleåen where you can rent canoes or take a canal tour, which takes you to Lyngby Lake, Bagsværd Lake and Furesøen. If you like shopping you, can spend hours at Lyngby Storcenter and Magasin, or eat out at great places like Meyers and Mette Blomsterberg.

You can find many interesting sights nearby; see some of the most popular here:

Kronborg Slot 
Fredensborg Slot 
Frederiksborg Slot 
Marienlyst Slot 
Louisiana 
Helsingør by 
Karen Blixen Museet 
Danmarks tekniske museum 
Experimentarium 
Museet for Søfart

Bicycle rentals are possible at Snekkersten Station. http://www.helsingor-cykeludlejning.dk/

Taxi Nord +45 48 48 48 48.
 

Copenhagen:

Take the train for 45 minutes straight from Snekkersten Station to Copenhagen and experience:

 • Danmarks Akvarium (Den Blå Planet)
 • Den lille Havfrue
 • Tivoli
 • Nyhavn
 • Amalienborg slot
 • Rundetårn
 • Rosenborg slot (se Dronningens kronjuvelerne/Crown Jewels)
   

Apartment History

The property ”Skotteruphus” was built in 1907 by builder merchant Andreas Rudolf Petersen.

The properties correct name I Skotteruphus and is located majestic on Strandvejen south of Stejlepladsen in Skotterup with a big park like garden. The property contains several buildings and masonry that binds the property together. Especially the two largest buildings dominate; the smallest building placed towards the road is listed timbered and white plastered brick. The biggest- the main house – has white facades and a steep hipped roof covered with red tiles and two symmetrically placed chimneys. The main house is placed obliquely compared to Strandvejen, which gives and extra charming character.

In 1954, Elly Margrethe Jensen bought the property. 2 years earlier, in 1952, she had already bought the property on the landside of Strandvejen, this property now works as the Emergency Management Services course center. The building on landside (since totally rebuild and expanded) was originally built as housing and pension for a Swedish boot maker, Frands August Forsberg, who bought the area in 1897. Forsberg ran the place as a pension under the name “Ørenæs” until the Second World War, where the occupiers seized the buildings.

In the years after 1954, the property on landside was rebuilt into a hotel, and the name was changed to “Hotel Mirasol”, because it was feared that foreigners could not pronounce the name “Ørenæs”. “Mirasol” is Spanish and means sunflower. At the same time, “Skotteruphus”, on the waterside, becomes part of the hotel complex. In the following three years, it was part of the hotel complex “Mirasol”.

When the “Civil Defense’s School” was furnished in the former hotel in 1957 it happened under the name “Civil Defense’s School” and not Mirasol. The schools primary task was to educate leaders for Denmark’s Civil Defense. The reason that the school was not placed in Copenhagen was to ensure that the capitals temptations would not affect the alluring students. In 1988, the name was changed to "Beredskabsstyrelsens Højskole".
 

Please let us know if you have any questions.

 

To smukke og velbevarede ferielejligheder til udlejning, i gammel historisk bygning.
Forkæl dig selv og familien med et ophold, hvor strand og skov er lige uden for døren.
Lej lejlighed og bo tæt ved vandet.

Two beautiful and well preserved holiday apartments for rent, in an old historic building.
Spoil yourself and your family with a stay, where beach and forest are right outside the door.
Vacation or holiday - book a beautiful apartment and live close by the sea

Skotteruphus Anno 1907
Strandvejen 91 A
DK-3070 Snekkersten
Tlf: (+45) 2929 8114